درباره ما

کشف عالم درون

همیشه آرزویی نهان در نهاد اغلب آحاد بشر موج می‌زده و آن شنا برخلاف جریان متعارف است. این آرزو، نمادی از حرکت بر غیرمسیرهای تعریف شده نیای بشر است؛ مسیرهایی که شاید از یک تصادف، یا یک تجربه و یا طی یک استقراء ناقص، حاصل آمده است. بشر دوست دارد تا راه‌های متعدد را کشف کند و از بین آنها بهترین را برگزیند. حال اینکه این بهترین در معیار اوست نه در معیار عموم. هرگاه راهی به غایت، متعارف و باصطلاح دستمالی می‌شود، بشر برای نشان دادن توان و عظمت خلقت خدا، سعی می‌کند دوباره بیاندیشد، دوباره آزمون کند، دوباره انتخاب کند تا شاید راهی بهتر را فراروی خود و دیگران بگذارد.
این حس کشف بیرونی، معطوف است به یک طلب و خواست بینهایت درونی. در حقیقت، درون و نهاد بشر، عظمتی است که شاید با بیرون آن نه یارای قیاس باشد و نه دارای جناس. درونی که پر از راه است و رای است و طرح است و شرح.
این عظمت درون، معمایی است پرجواب که نشان از عطای اعطای نزول رحمت بی‌بخل و منت الهی، در ضمیر خلق بشری است. معمایی که در هر مرور، جواب‌هایی تازه دارد. برای مسئله و مسائل ما. هر بار که در لایه‌های خود بیشتر غوص می‌کنیم و فرو می‌رویم، جواب‌ها و سخن‌های تازه‌تری می‌شنویم و تازه‌تر می‌‌شویم:

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وا رهد از حد جهان بی‌حد و اندازه شود

این درون، گنجینه‌ای است بی‌نهایت که فقط باید حس جستجوگری را کمی حرکت دهیم تا بدون لکنت، اسرار درون را هویدای بیرون کند و ما متحیر از این همه جلوه‌گری، فتبارک ا… می‌گوئیم:

با صدهزار جلوه برون آمدی که من
با صدهزار دیده تماشا کنم تو را

***

مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، حاصل یکی از مرورهای تازه در درون‌مان است که می‌خواستیم در مسیر و محمل موثری واقع شویم. در این بستر، هرکس با مسئله‌ای که ماه‌ها و سال‌ها همراه گرمابه و گلستانش بوده، طرح رفاقت ریخته چنان که مفارقتش سخت می‌آید. قرار است از رهگذر این پیوند، آورده‌ای نصیب شود که چرخی را بگرداند و دشتی را سبز. قرار است دائم این خوان پربرکت، پررزق و روزی باشد. از این جهت است که فرد، یار می‌شود و یاران مرکز، هسته‌های آن را شکل می‌دهند. در حقیقت، جمع بین یاران و مسائل مشترک‌شان، هسته‌هایی را برمی‌آورند که بیشتر و بهتر بتوان دید و پرسید و رسید.
هسته نوآفرین که از دغدغه‌های یارانی از مرکز رشد به انجام رسیده است و در حال شکل‌گیری و ریشه دوانی است، از حس و طلب مشترک این افراد بر مطالعات بیشتر در حوزه نوآوری است. این هسته از آنجا بیشتر اهمیت می‌یابد که دغدغه نونگری و نو بودن و نوآفرینی و نوآوری یک خواست مشترک مرکز رشدی است.
امسال، سال دومی است که عده‌ای از یاران مرکز رشد همراه با دغدغه‌مندانی از بیرون آن، با هم جمعی متحد برای کشف و فتحی نو تشکیل داده‌اند. تازه، اول راهیم ولی تا اینجا، جاده به غایت باصفا و باطراوات بوده است. در این همنوایی، عهدی داریم ریشه‌دار تا پر بار شویم و پر سایه، هر برگ‌مان برگ‌ها و هر بارمان، بارها.

هسته مطالعات نوآوری و فناوری، از خرداد ماه نود و پنج، جمع‌شدن را تجربه کرد. جمعی گرم که محمدرضا ذوالفقاریان و محمدمهدی مهدی‌خواه و رضا پاینده و مصباح‌الهدی باقری، شروع‌کننده‌ش بودند. بعد از حدود یک سال، دوستانی هم‌کیش و رای، استخوان‌بندی آن را محکم‌تر کردند؛ هر کس به طریقی و رشته‌ای: بابک  حمیدیا، سیامک طهماسبی و محمد رحمتی.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

بستن