دوفصلنامه نوآفرینرادیوماشماره اول - پاییز و زمستان 1397

رادیوما: در هزارتوی تولید ملی

امروز نزدیک به نود درصد محصولات ال جی در ایران، تولید داخل است. به طور دقیق تر، هشتاد درصد ماشین لباس شویی ها و پنجاه الی شصت درصد از یخچال فریزرها محصول تولید داخلی اند.

نمایش بیشتر

نوآفرین

هسته نوآوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن