دوفصلنامه نوآفرینرادیوماشماره اول - پاییز و زمستان 1397

رادیوما: پنجره فرصت در کیلومتر 14 جاده مخصوص

یکی از مشکلات در عرصه سیاستگذاری، تامین مالی نکردن طراحی محصولات است. شرکتها زمانی می توانند طراحی محصول داشته باشند که با وام های کم بهره ای به آنها داده شود یا آن که مبالغ بلاعوضی در اختیار آنها گذاشته شود.

نمایش بیشتر

نوآفرین

هسته نوآوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن