آثار علمی اعضای هسته

مقاله: سناریونگاری آینده سازمان صنایع دریایی

مسئولین و مدیران ارشد هر سازماني در تلاشند تا با اتخاذ تدابیری مناسب، زمینه تحقق اهداف و رشد و شكوفايي سازمان را فراهم کنند. در این راستا در گذر زمان روش‌هاي مختلفي ابداع و استفاده شده اما با روزافزون شدن پيچيدگي‌ها و تحولات محيطي و همچنين عدم امكان پيش‌بيني دقيق آينده عرصه جديدي تحت عنوان «سناريو نويسي» ایجاد شده که هدف اصلی آن ایجاد امکان مدیریت عدم قطعیت های پیش روی سازمان است. این مقاله نیز با هدف شناسایی «سناريوهای» سازمان صنایع دریایی نگارش شده تا زمینه رشد آن در بلند مدت را فراهم نماید. بدین منظور از روش تحقیق «شبکه جهانی کسب و کار» (GBN) استفاده شده است. برای اجرای آن ابتدا مهم‌ترین نیروهای پیشران که بر آینده سازمان تاثیر می گذارد از طریق مطالعه پژوهشهای قبلی و اخذ دیدگاه صاحب نظران، بررسی شد. سپس مهمترین عدم قطعیتها و عوامل کلیدي شکل دهنده آینده سازمان در افق 15 ساله شناسایی گردید. این عوامل مهمترین متغیرهایی هستند که بر آینده سازمان تاثیر می گذارند. در مرحله بعدی ضمن ترسیم چارچوب شرایط آتی سازمان، سناریوهای پیش روی آن با عناوین «مرغ دريايی، دلفين در قفس، ماهي لجن خوار، نهنگ به گل نشسته» تعیین شد. مهمترین یافته این پژوهش همان سناریوهای آتی سازمان می باشد که طبق منطق سناریونگاری، داستان (روایت) هریک از آنها در مقاله ارائه شده است. هریک از این داستانها بيانگر وضعيت­هاي محتملي از آينده است که از سوي نگارندگان سناريوها به عنوان آينده ه­اي درخورِ توجه تبیین و تشریح شده اند. همچنین در پایان پژوهش، نشانگرهای تحقق هر سناریو ذکر گردید.

نویسندگان: سيامك طهماسبي، حميدرضا فرتوك‌زاده، عليرضا بوشهري، سیدکمال طبائیان، جعفر قیدر خلجانی

واژگان کلیدی: : آينده پژوهي، سناريونگاری، سازمان صنايع دريايي، عدم قطعیت

دریافت اصل مقاله

برچسب ها
نمایش بیشتر

دکتر سیامک طهماسبی

دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن