رویدادها

محفل ایده پردازی و ارزیابی

نوآفرین، دوفصلنامه تخصصی هسته نوآوری مرکز رشد است که بر موضوعات بومی پیشرفت تاکید دارد. اولین شماره این نشریه، در پاییز و زمستان سال جاری (97) منتشر شد و پس از آن بازخوردهای گوناگونی از سیاستگذاران، صاحب‌نظران، جامعه علمی و کسب وکار ایران دریافت شد. مجموعه بازخوردها بسیار مثبت و انگیزه‌بخش بود و هر یک افق‌های جدیدی را پیش‌روی تحریریه نوآفرین قرار داده است. از این رو، تحریریه نوآفرین بر آن شد تا مجموعه ایده‌ها را با جمعی از اندیشمندان و اهالی علم و ادب به اشتراک بگذارد و نظرات آنان را به صورت یکپارچه دریافت کند. بر این اساس، محفل ایده‌پردازی و ارزیابی نشریه نوآفرین برای بررسی شماره نخست نشریه و افق‌های پیش‌رو طراحی شده است. نشریه نوآفرین به دنبال آن است تا با ایجاد فضایی پویا و تعاملی میان تحریریه و مخاطبان، محتوایی درخور جامعه علمی و زیست‌بوم کسب و کار و فناوری ایران عرضه کند. امید که این جلسه و مجموعه نقدها و نظرات، شماره دوم نشریه را بالنده‌تر سازد.

نمایش بیشتر

نوآفرین

هسته نوآوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن