دوفصلنامه نوآفرینشماره اول - پاییز و زمستان 1397نوآوری فلش

نوآوری فلش: خودرو در جاده زمان

حمل و نقل و جابجایی کالا و انسان نقش مهمی در رقابت اقتصادی و همچنین تبادلات فرهنگی و تجاری میان ملتها دارد. در این قسمت برخی نقاط برجسته تاریخ صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمل و نقل به تصویر کشیده شده است. شایان ذکر است با توجه به تفصیل رویدادها و گاه تعدد روایت های تاریخی مرتبط با این صنعت، تنها گزیده ای از سیر توسعه خودروها از منابع مختلف انتخاب و ارائه شده است.

نمایش بیشتر

نوآفرین

هسته نوآوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن