یادداشت‌های علمی

ژورنال های برتر نوآوری و فناوری

در مقاله پیوست، مجلات تخصصی مدیریت نوآوری و فناوری (TIM)، رتبه‌بندی شده‌اند. داده‌های استنادی سال‌های 2006 تا 2010 از 15 مجله پایه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نمره کل استناد، نمره تعدیل شده با فرکانس، نمره تعدیل شده با سن، نمره تعدیل شده با خود ارجاعی و نمره کلی تنظیم شده است و در نهایت فهرست جدید 50 مجله برای حوزه TIM ارائه شده است. در مقایسه با نتایج دوره قبلی، در نیمه اول لیست تغییرات آماری قابل توجهی دیده نمی‌شود؛ با این حال، تعداد قابل توجهی از مجلات معتبر که در دوره 1997-2001 حضور نداشتند، در نیمه اول فهرست قرار دارند. به طور کلی، ده نشریه‌ عمومی مدیریت، که موضوعات نوآوری و فناوری را پوشش میدهند به شرح زیر است:

 1. Research Policy,
 2. Strategic Management Journal,
 3. Journal of Product Innovation Management,
 4. Management Science,
 5. Academy of Management Journal,
 6. Harvard Business Review,
 7. Academy of Management Review,
 8. Research-Technology Management,
 9. Organization Science,
 10. Technovation,

 ده ژورنال تخصصی برتر نوآوری و فناوری که به صورت خاص بر این موضوعات متمرکزند، عبارتند از:

 1. Research Policy,
 2. Journal of Product Innovation Management,
 3. Research-Technology Management,
 4. Technovation,
 5. R&D Management,
 6. Industrial and Corporate Change,
 7. IEEE Transactions on Engineering Management,
 8. Journal of Technology Transfer,
 9. Technological Forecasting and Social Change,
 10. Journal of Engineering and Technology Management

دیدگاه تازه‌ای در مورد چگونگی ارتباط مجلات تخصصی TIM با یکدیگر و نحوه پیوند آن‌ها با رشته‌های کسب و کار، اقتصاد و مدیریت، در این مقاله ارائه شده است.

نمایش بیشتر

نوآفرین

هسته نوآوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن