ارائه علمی

گفتار چهارم از سلسله گفتارهای سیاست نوآوری

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است. این سلسله گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می شود، به نقش دولت و خط مشی های آن در پیشبرد نوآوری می پردازد و میزان نوآور بودن کشورها را بر اساس مسئولیت و نقش نهادهای عمومی بررسی می کند. این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.

نمایش بیشتر

دکتر محمدرضا ذوالفقاریان

دانش آموخته دکتری دانشکده مهندسی صنایع و علوم نوآوری دانشگاه فنی آیندهون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن