اقتصاد تطوری؛ جایگاه، مفاهیم و نظریات اصلی

رضا پاینده
نوشته شده توسط رضا پاینده

اقتصاد تطوری به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد هترودکس، در برابر جریان متعارف نئوکلاسیکی است که از زیست‌شناسی الهام گرفته است. اقتصاد تطوری اگرچه در خصوص رقابت، رشد، کمبود منابع و غیره، شبیه به جریان ارتدکس است، لیکن با چارچوب تحلیل تعادلی حاکم بر اقتصاد متعارف مخالف است. در مطلب ضمیمه شده، جایگاه اقتصاد تطوری در مفاهیم اقتصادی، نظریه شومپیتر و دلالت‌های اقتصاد تطوری برای سیاست‌گذاری نوآوری و فناوری مرور شده است.

رضا پاینده

رضا پاینده

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشجوی دکتری مدیریت نوآوری دانشگاه تهران

More Posts

نظری دهید