نوآوری اجتماعی چیست؟

محمدعلی صادقی کیا
نوشته شده توسط محمدعلی صادقی کیا

تاکنون درباره «نوآوری اجتماعی» تعاریف متعددی ارائه شده است. از نگاه مؤسسات پیشرو مانند بنیاد یانگ (2012) و صاحب نظرانی چون هان و اندور (2013)، هیچ توافق قطعی و مشترک در مورد اصطلاح نوآوری اجتماعی وجود نداشته و طیف وسیعی از تعریف‌ها و تفسیرها در این خصوص وجود دارد.

نوآوری اجتماعی به ایده‌های جدید، نهادها یا راهکارهای جدیدی اشاره دارد که برطرف کردن نیازهای اجتماعی یا مهار کردن مسائل اجتماعی را هدف‌گیری کرده‌اند. بنابراین ممکن است شامل راه‌های جدید کار کردن برای کاهش فقر یا تبعیض، یا خدمات و سازمان‌هایی جدید برای مراقبت از آنهایی که از بیماری‌ها رنج می‌برند باشد.

نوآوری اجتماعی حد و مرز ثابتی ندارد به عبارت دیگر نوآوری اجتماعی در تمام بخش‌ها یعنی بخش عمومی، غیر انتفاعی و بخش خصوصی رخ می‌دهد. در واقع، تعداد بسیاری از اقدامات بسیار خلاق در مرز بین بخشی، در زمینه‌های مختلف متنوعی همچون تجارت عادلانه، آموزش از راه دور، سرپناه‌ها، کشاورزی شهری، کاهش زباله و عدالت ترمیمی در حال وقوع است.

برای آشنایی اولیه با این حوزه می‌توانید ویدئوی زیر را مشاهده نمایید.

محمدعلی صادقی کیا

محمدعلی صادقی کیا

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ کارشناس ارشد سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه امام صادق (ع)

More Posts

نظری دهید