خاستگاه علمی مطالعات نوآوری

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

در شماره 41، نشریه ریسرچ پالسی، شش مقاله پایه‌ای در مطالعات نوآوری ارائه شده که می‌تواند مبنایی برای آشنایی پژوهشگران حوزه نوآوری با خاستگاه علمی نوآوری را فراهم کند.

در این قسمت می توانید مقالات مربوطه را دریافت نمایید.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید