فرآیندهای توسعه فناوری

محمد رحمتی
نوشته شده توسط محمد رحمتی

مقاله «فرآیندهای توسعه فناوری: مدلی برای کشورهای در حال توسعه بر اساس رویکرد جهانی» که توسط آقای لی و همکاران در سال 1988 نوشته شده است یکی از مقالات پایه و مهم در انتقال فناوری در سطح ملی است. اسلاید زیر نکات مهم و کلیدی این مقاله را به همراه مدل نهایی ارایه شده نمایش می‌دهد.

محمد رحمتی

محمد رحمتی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

More Posts

نظری دهید