گونه‌شناسي الگوهاي كسب قابليت‌هاي فناورانه

دکتر سیامک طهماسبی
نوشته شده توسط دکتر سیامک طهماسبی

رویکردهای مختلفی نسبت به رشد و توسعه یک صنعت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها توجه و تمرکز بر «قابلیت‌ها» است. این رویکرد که توسط اندیشمندان حوزه مدیریت راهبردی ارائه شده است، بر این نکته تأکید می‌کند که: عامل اصلی رشد، پیشرفت و موفقیت سازمان‌ها به منابع آنها یا ویژگی‌های بازار محدود نمی‌شود، بلکه موتور اصلی موفقیت «قابلیت‌ها»ی آن‌هاست. در این بین «قابلیت‌های فناورانه» نقش مهم‌تری را برای سازمان‌های صنعتی و فناوری‌محور بازی می‌کند. چگونگی دستیابی به این قابلیت‌ها موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. با این رویکرد در این مقاله ابتدا سعی شده با روش کتابخانه‌ای، الگوها و مدل‌های مختلف مطرح شده در عرصه کسب و توسعه قابلیت‌های فناورانه معرفی شده سپس گونه‌شناسی جدیدی در خصوص این الگوها ارائه شود. در مرحله بعد با توجه به گونه‌شناسی جدید ارائه شده راهبردهای متناسب با هر الگو جهت تحق بهتر آن پیشنهاد می‌شود. با توجه به موضوع محوری همکاری فناورانه شرکت‌های نوظهور با شرکت‌های پیشگام، برای ارائه راهبرد، از روش‌ها و راهبردهای همکاری فناورانه استفاده شده است.

دکتر سیامک طهماسبی

دکتر سیامک طهماسبی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

More Posts

نظری دهید