جایگاه علم، فناوری و نوآوری در ایران

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

در سایت نما، به تفصیل و با بیان شاخص‌های گوناگون، جایگاه ایران در نمایه نامه‌های استنادی، جایگاه پژوهشگران، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های علم، فناوری و نوآوری، جایگاه نشریه‌های علمی، جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها و جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی اشاره شده است.

جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید