تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی

محمدعلی صادقی کیا
نوشته شده توسط محمدعلی صادقی کیا

این پست از سری پست‌های اقتصاد نوآوری است که در ادامه به معرفی مقاله تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی می‌پردازیم.

امروزه در مقایسه با سال‌های بسیار دور رقابت بین شرکت‌ها به میزان زیادی متفاوت شده است. آنها بر سر “خوب­ بودن” که بسیار کوچک اما بسیار مهم است رقابت می‌کنند. شرکت‌ها بدنبال کسب مزیت رقابتی به منظور تصدی جایگاهی بهتر و پایدار در بازار هستند. بهترین راه برای شرکت‌ها کسب مزیت رقابتی از طریق نوآوری است. این مقاله به معنای نوآوری یعنی آنچه که نوآوری عرضه می‌کند و نیز انواع نوآوری می‌پردازد. به منظور کسب امکان هر چه بیشتر نوآوری توسط شرکت‌ها، آنها باید با فرآیند و اصول نوآوری که نوآوری بر آن بنانهاده شده، آشنا باشند. چندین نوع نوآوری یا چندین راه که شرکت‌ها می‌توانند به کسب نوآوری در سطح کل سازمان بپردازند، وجود دارد.

نوآوری برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی ضروری است. شرایط متعددی زمینه را برای نوآوری مهیا و رشد اقتصادی را تشویق می‌کنند. در اقتصاد مدرن، نوآوری برای خلق ارزش، رشد و اشتغال مهم است و فرآیندهای نوآوری در سطح تشکیلات اقتصادی، منطقه‌ای و ملی جای می‌گیرند. نوآوری به کسب‌و‌کارهای جدید و همچنین افزایش رقابت‌پذیری تشکیلات اقتصادی موجود منجر خواهد شد. در این مقاله تمام ویژگی‌های نوآوری پوشش داده نمی‌شود اما مبنای بسیار خوبی برای استفاده مناسب از نوآوری و روش‌های تبدیل آن به مزیت رقابتی برای شرکت‌ها عرضه می‌شود. همچنین این مقاله به شناسایی اثری که نوآوری بر رشد اقتصادی دارد نیز می‌پردازد.

محمدعلی صادقی کیا

محمدعلی صادقی کیا

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ کارشناس ارشد سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه امام صادق (ع)

More Posts

یک نظر

نظری دهید