مرور ادبیات علم نوآوری

محمدعلی صادقی کیا
نوشته شده توسط محمدعلی صادقی کیا

این پست از سری پست‌های اقتصاد نوآوری است و در ادامه به معرفی مقاله مرور ادبیات علم نوآوری می‌پردازیم.

این مقاله مرور ادبیات، یعنی جایی که مفهوم علم نوآوری با کمک تحقیقات گذشته تعریف و توضیح داده می‌­شود، می­‌باشد. تاریخ نشان می‌­دهد که محصولات و خدمات جدید اغلب از محصولات و خدمات قدیمی ناشی می‌شوند که این امر رشد و توسعه صنعت را در پی‌دارد. علم نوآوری در طول زمان گسترش می‌یابد و می‌تواند به مکتب اتریش و علم اقتصاد تطوری مربوط باشد. علم نوآوری گسترده بوده و به سه سطح تحلیل مختلف یعنی کلان، میانی و خرد تقسیم شده است. قسمت­‌های اصلی نوآوری مشخص شده­‌اند و هدف این بررسی آن است که بینشی خوب از تحقیقاتی که در این زمینه در طول سالیان متمادی ایجاد شده است به دست دهد.

این بررسی توجه خود را معطوف به مخاطبینی از محققان و دانشجویان می­‌کند که تازه به حوزۀ علم نوآوری وارد شده‌­اند. همچنین این بررسی در پی آن است که برای محققان باتجربه، کسانی که علاقه‌­مند به دریافت نمایی کلی از چگونگی اثر متقابل نوآوری و اقتصاد بریکدیگر هستند، ارزشمند باشد.

محمدعلی صادقی کیا

محمدعلی صادقی کیا

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ کارشناس ارشد سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه امام صادق (ع)

More Posts

یک نظر

نظری دهید