کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم؛ در نقد نظام سرمایه‌داری

محمد رحمتی
نوشته شده توسط محمد رحمتی

کتاب سرمایه در قرن بیستم نوشته توماس پیکتی یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های اقتصادی دهه اخیر است. در این کتاب توماس پیکتی با نقد سرمایه‌داری به دنبال توضیح این مفهوم است که نابرابری ذاتی نظام سرمایه‌داری است. به این معنا که سازکارهای نظام سرمایه‌داری روز به روز بر نابرابری می‌افزاید و باعث ایجاد فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا خواهد شد.
کتاب پیکتی جزو پر سروصدا‌ترین کتاب‌های اقتصادی هم بوده و تا به حال نگاه‌های مثبت و منفی زیادی نسبت به آن در بین اندیشمندان اقتصادی وجود داشته است.

اسلاید زیر به دنبال یک مرور کلی از خط فکری پیکتی در این کتاب است.

محمد رحمتی

محمد رحمتی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

More Posts

یک نظر

نظری دهید