مسئله مداخله دولت و توسعه صنعتی

محمد رحمتی
نوشته شده توسط محمد رحمتی

مقاله‌ای که در زیر ارائه آن خدمت شما تقدیم می‌گردد یکی از مقالات پر استناد در حوزه توانمندی‌های فناورانه در سطح دولتی است. سانجایا لل در این مقاله مکتب نئوکلاسیک و تطوری و نگاه‌های هر یک از این دو مکتب به موضوع مداخله دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد. سانجایا لل که جزو بزرگترین اندیشمندان حوزه اقتصاد توسعه نیز به شمار می‌رود در این مقاله به دنبال عبور از نگاه‌های حدی و افراطی نئوکلاسیک‌ها و ورود به حوزه اقتصاد تطوری به منظور تحلیل مسئله انتقال فناوری است. از نگاه لل نمی‌توان انتقال فناوری را صرفاً یک جعبه سیاه در نظر گرفت و بایستی نگاه به این مسئله عمیق‌تر از نگاه‌های ساده و فروض پیش پا افتاده نئوکلاسیک‌ها باشد. به همین دلیل استفاده از تعابیری چون «یادگیری» گویاتر از تعبیری چون «انتقال فناوری»است.

محمد رحمتی

محمد رحمتی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

More Posts

یک نظر

نظری دهید