آب و فناوری های نوین

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد میشود و به همین دلیل نیز این ماده حیاتی در ایران، یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور است که توسعه سایر بخش ها در گروی بهره برداری پایدار از آن است. متوسط میزان بارندگی در کشور سالانه 342 میلی متر است که از کل آب تجدیدپذیر کشور (چهارصد میلیارد متر مکعب) دویست و هفتاد میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شود (حدود هفتاد درصد)؛ بنابراین آب قابل برنامه ریزی کشور صد و سی میلیارد متر مکعب است. البته طبق آمار مسئولان وزارت نیرو این میزان آب کاهش یافته است و به حدود 100 میلیارد مترمکعب رسیده است. از کلیه آب تجدیدپذیر کشور حدود 90 درصد سهم کشاورزی و حقابه های محیط زیست، 8 درصد سهم آب شرب و 3 درصد سهم صنعت می باشد. همچنین ایران در حال حاضر بیش از 85 درصد آب تجدیدپذیر خود را مصرف می کند و این در حالی است که اگر کشوری بیش از 80 درصد آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند در مرحله به شدت بحرانی آبی قرار می گیرد …

 

در این نشست که به همت گروه نوآوری و فناوری مرکز رشد برگزار شد، آقای عرفانیان، عضو هسته محیط زیست مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، در تاریخ چهارم مهرماه نود و شش، پیرامون ضرورت نگاه فناورانه به موضوع آب سخن گفتند.

سوالات اصلی نشست:
– مسائل و چالش های اصلی مرتبط با موضوع فناوری آب کدام است؟
– اولویت های فناورانه آب کدام است؟
– ضرورت فناوری بازچرخانی آب چیست؟

 

در فایل پیوست، گزارشی از این جلسه آمده است:

آب و فناوری های نوین

 

 

 

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتری سیاست گذاری علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

More Posts

نظری دهید