ظرفیت های فناوری زنجیره بلوکی در صنعت نفت و گاز

محمد رحمتی
نوشته شده توسط محمد رحمتی

رصد لحظه ای فناوری های جدید یکی از وظایف بازیگران فعال در هر صنعت است. مفهوم فناوری های برهم زننده و تحول آفرین نیز باعث شده است تا در صورت غفلت از این فناوری ها از قافله رقبا بازبمانیم و کسب و کار خود را از دست بدهیم. این شکست می تواند در سطح شرکت های کلان و یا شرکت های کوچک مقیاس در صنعت نفت نیز محقق شود. تاکید بیش از حد بر برخی فناوری ها در زمانی که ممکن است یک فناوری جدید زمین بازی را تغییر دهد ما را دچار اثر قایق بادبانی می کند که با وجود هزینه بیشتر، روز به روز از مسیر رشد بیشتر جا می مانیم. فناوری زنجیره بلوکی به عنوان یکی از فناوری هایی که انتظارات زیادی در سطح اختراع اینترنت از آن می رود، می تواند با ورود به صنعت نفت تحولات زیادی را فراهم آورد. به همین دلیل در این نوشتار با یک معرفی کوتاه از این فناوری، فرصت ها و برخی ملاحظات خاص این فناوری ارایه می گردد.

دانلود مقاله: ekteshaf-v1396n150p21-fa

محمد رحمتی

محمد رحمتی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

More Posts

نظری دهید