ایده، ارزش، مالکیت؛ یک پرونده فراحقوقی

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

کارکرد مالکیت فکری، تعیین حدود و ثغور دارایی‌های غیرمادی است. به عبارت دیگر، کارکرد مالکیت فکری ایجاد انحصار به منظور جلوگیری از استفادۀ بدون اجازه از اختراع است.

مالکیت فکری به دو دسته ادبی-هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود. مالکیت‌های ادبی و هنری نیازی به ثبت ندارند و تنها راه حمایت از آنها، اعلام تعلق اثر به صاحب آن است. مالکیت‌های صنعتی همانطور که از نام‌شان پیداست مربوط به صنعت‌اند. مالکیت صنعتی دارای چهار نوع اختراعات، علائم تجاری، طرح صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی است. در صورتی که حمایت درستی از مالکیت‌های صنعتی انجام نشود، اختراع که پاشنه آشیل نوآوری است آسیب می‌بیند.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید