تحلیل راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

نگاه ما به فضای مجازی، نگاهی توأمان از فرصت و تهدید است، بر این اساس راهبرد مواجهه ول‌انگارانه یا انسدادی خطایی راهبردی است. چنانچه مقام معظم رهبری فرموده‌اند، اقتضای این فضا، مواجهه هوشمندانه و فوق فعال است که متأسفانه تا کنون در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته‌ایم.

در حوزه فضای مجازی، فناوری ارتباطات مقدم بر فناوری اطلاعات است و این موضوع در جمهوری اسلامی، به‌ شدت مغفول مانده است. درواقع دشمن و مشخصاً آمریکا ابتدا با تسهیل در ارتباطات، الگوهای تعاملی را شکل داده و به‌تبع آن ربط و وابستگی را ایجاد و در ادامه با استفاده از فناوری‌ اطلاعات، وابستگی‌ها را تشدید و تثبیت می‌کند.

هر که به دنبال مدیریت فضای مجازی باشد، برای سه مؤلفه حیاتی برنامه خواهد داشت:

  • فناوری اطلاعات مشتمل به سه لایه پردازشی و سه لایه تعاملی،
  • فناوری ارتباطات مشتمل بر سه لایه هویت، مسیریابی و ابزارهای ارتباطی،
  • برانگیختن انسان‌ها برای مؤثر و اصیل دانستن ارتباط در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌تبع آن، تولید محتوا.

همچنین تهدیدهای فضای مجازی از دو جهت قابل‌بررسی است:

  • تهدیدهایی که ناشی از ابعاد فناورانه شبکه (فناوری اطلاعات و ارتباطات) است.
  • تهدیدهایی که ناشی از ارتباطات جدید انسانی و شکل‌گیری نظام‌های اجتماعی است که بر بستر شبکه (فناوری اطلاعات و ارتباطات) است.

به‌عبارتی‌دیگر بایستی فضای مجازی را هم با تهدیدهای ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات نگریست و هم محلی برای نفوذ بر دیگر عرصه‌های حکومت‌های سرزمینی دانست.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید