خلاقیت با عینک تبلیغات

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

تبليغات آگاهی‌بخش نیازمند نگاه جامع (نگاهی برگرفته از رشته‌های روانشناسی، مدیریت، هنر و جامعه‌شناسی) به یک پدیده است. مخاطب، پيام، لحن، مدت زمان و تكنيك، همگى از عناصر مهم تبغلیات حرفه‌ای هستند. در صورتی که تبلیغات با خلاقیت همراه شود به کیفیت آن افزوده می‌شود. تبليغات خلاق، كار يك نفر نيست مگر آن که به صورت استثنا افرادی باشند که عملکرد آنها به اندازه عملکرد یک تیم باشد. تبلیغات خلاق، به زمان و تحقيق زیادی نياز دارد و همه اين‏ها در كنار هم باعث می‌شود تا يك خروجی موفق تبلیغاتی به دست آید. نقشه‌برداری، بریفینگ و تکنیک تک جمله‌ای از جمله روش‌های خلاقیت در عرصه تبلیغات هستند.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید