رؤیا و رویش در سیمان

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

تا زمانی که وضعیت بازار خوب بود کارخانه سیمان مازندران تا 800 هزار تن قابلیت حمل بار، تحویل، بارگیری و تخلیه در بندر را داشت. عمده صادرات ما از بنادر شمالی امیرآباد هست. عمده بازارهای ما آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان بودند که آذربایجان با اجرای دو پروژه تولید سیمان بخشی از تقاضای داخلی‌اش را خودش پاسخ می‌داد. در واقع، شرکت نُر و لافارژ فرانسه یک و نیم میلیون تن توان تولید برای آنها ایجاد کرده بودند. اتفاقی که در تحریم روسیه و آمریکا نیز رخ داد برابری نرخ و کورس روبل و دلار را دچار تغییر و تحول کرد و باعث شد که صادرات ما به روسیه هم اتفاق نیافتد.

در حالی که همه منتظر بودند تا با توافق ما با 1+5 اتفاق خوبی بیافتد رهبری نام سال را اقتصاد مقاومتی گذاشتند تا همه بدانند که گره بهره‌وری تولید تنها در داخل کشور قابل حل است.

پیام اقتصاد مقاومتی برای ما خودباوری است. ما در بنگاه خود روی این حوزه کار کردیم. یعنی اولین اقدامی که در بنگاه رخ می‌دهد همین است که شما این باور را منتقل کنید.

دیگر اقدام ما flat کردن ساختار سازمان بود. در حالی که برخی پیشنهاد می‌کردند که معاون اضافه کنم اما من می‌خواستم که حتی سطوح اضافی مثل سرپرستی را هم حذف کنم. تجربه‌ای که من در این 26 سال دارم این است که اگر مجموعه مدیریت با بدنه نیروی انسانی ارتباط برقرار و به آنها اعتماد نکند، این به نفع نیروی انسانی است زیرا نیروی انسانی کار خودش را خواهد کرد.

دیگر اقدامی که در راستای نوآوری کردیم آن بود که به کالای ایرانی (سیمان) فرصت رشد و نوآوری دادیم. زمانی که برخی به دلیل کیفیت نداشتن کالای ایران از آن حمایت نمی‌کردند، استدلال ما این بود که در حالی که آمریکا 2.6 GDP خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند ما چقدر به کالای ایرانی فرصت رشد و شکوفایی داده‌ایم؟

مورد آخر هم بازارسازی بود. هنگامی که تنها به یک بازار دلخوش باشیم، توانمند شدن بازار در تولید، صادرات ما را کاهش می‌دهد. با باز کردن بازارهای جدید، امروزه به ترکمنستان، قزاقستان و روسیه هم صادرات داریم.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید