روزهای موشک و شب‌های خودرو

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

هم‌پایی فناورانه شامل چهار مرحله ورود به یک صنعت، هم‌پایی تدریجی، هم‌پایی جهشی و تغییر در رهبری است. در صنعت خودرو ما سه مرحله اولیه را پشت سر گذاشته‌ایم اما تاکنون به این دلیل که تخصص رهبران بنگاه‌های ما در این صنعت بیشتر در زمینه‌های زنجیره تأمین، تنوع بازار و یا مالی بوده است، و نیز نداشتن رویکرد صادراتی و مشکل در امر سیاست‌گذاری وارد مرحله چهارم هم پایی نشده‌ایم.

برای به دست گرفتن رهبری بازار در صنعت خودرو پنجره فرصت خوبی به نام خودروهای الکتریکی پیش روی ماست که ما هم در این زمینه بسیار مستعد هستیم. در صورتی که بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم خواهیم توانست که رهبری بازار در صنعت خودرو را به دست بگیریم.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید