ریشه‌های تاریخی و فرهنگی نوآوری در ایران

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

میان توانایی ذهنی، خلاقیت و نوآوری تفاوت وجود دارد. توانایی ذهنی شرط لازم خلاقیت است. خلاقیت به معنای ایجاد فکرهای جدید و نوآوری به معنای تبدیل آن افکار به عمل و پیاده‌سازی آنها است.

زمانی که جامعه از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار باشد، آمادگی بیشتری برای نوآوری دارد. جبرباوری نیز مانع نوآوری است. کسانی که جبر‌باورند و معتقدند که انسان‌ها نقشی در ساختن فردای خود ندارد و عاقبت امور از پیش رقم خورده است طبیعتاً افرادی منفعل و در انتظار سرنوشت محتوم و بخت و اقبال خود خواهند بود. چنین افرادی اصولاً در اندیشۀ ساختن فردایی بهتر نخواهند بود که بخواهند وارد عرصه خلاقیت و نوآوری شوند. ترس نیز به طرق مختلف مانع نوآوری است. ترس از کارفرما، ترس از مردم و پیرامونیان و ترسِ از به خطر افتادن حاشیه امن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه‌ای که قدرت حاکمان حرف اول را می‌زند همگی مانع نوآوری‌اند. این عوامل می‌تواند با ایجاد روحیه محافظه‌کاری در افراد، آنها را از خلاقیت و نوآوری دور سازد.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید