فهم الزام و سهم اقدام

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

بخش تولیدی هر کشوری نیازمند حمایت است. برخی از این حمایت‌ها به صورت عام و در قالب نهادها، قوانین و افراد است. به غیر از حمایت عام که برای اقتصاد هر کشوری ضروری است، حمایت‌های خاص از تولید، جایگاه ویژه‌ای داشته و بسته به نوع صنایع متفاوت است. به عنوان مثال، سیاست‌های حمایتی از صنایعی که کالاهای باکیفیتی دارند، رقابت‌پذیرند و ظرفیت تولیدی خوبی دارند مثل صنعت میوه، سیاست‌های تجاری و توسعه بازار است. سیاست کارآفرینی و سرمایه‌گذاری باید برای حمایت از صنایعی به کار رود که در صورت تولید محصولات باکیفیت و با قیمت رقابت‌پذیر تولید می‌کنند ولی هم اکنون به دلایلی تولید ندارند، مثل صنعت سنگ. حمایت از صنایع باکیفیت گران مثل صنعت خودرو، باید در قالب سیاست تخصیص منابع انسانی آنها به صنایع رقابت‌پذیر باشد. دسته چهارم نیز صنایعی هستند که کالاهای بی‌کفیت ارزان دارند. سیاست حمایتی از این صنایع سیاست انتقال دانش فنی و فناوری به آنها است.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید