مروری بر روش‌شناسی گذارپژوهی

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

حوزه مطالعات گذار به دنبال آن است با استفاده از تئوری‌ها و روش‌های موجود در حوزه‌های مختلف علمی، به مطالعه تغییرات بنیادین در سیستم‌های اجتماعی بپردازد. این حوزه در سال‌های اخیر پژوهشگران زیادی را به سوی خود جلب کرده و بدنۀ دانشی آن به سرعت در حال رشد است. این رشد سریع، چالش‌ها و البته فرصت‌های جدیدی را به وجود آورده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها در باب روش‌شناسی و مفروضات فلسفی این مطالعات است. روش در هر حوزه پژوهشی، پیش نیازی محوری برای تولید بنیان دانشی مستدل می‌باشد. با این وجود، در این حوزۀ نسبتاً جوان پژوهشی کمتر به این موضوعات پرداخته شده است. در این ارائه، ابتدا به اجمال، برخی اصول این حوزه معرفی و سپس روندها و الگوهای کلیدی روش‌شناسی این گونه پژوهش‌ها  براساس مروری نظام‌مند از روش‌شناسی‌های استفاده شده در مطالعات گذار بیان شد. برهمین مبنا، در پایان نیز به برخی پیشنهادات روش‌شناختی ناظر به این حوزه اشاره شد تا در تحقیقات آتی، فهمی به اصطلاح عمیق‌تر و البته متنوع‌تر از فرایندهای حکمرانی گذار به دست آید.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید