مشاغلِ خلاقِ ژاکوبز

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

مشاغل در دنیا بر اساس معیارهای گوناگونی طبقه بندی می‌شوند. یکی از این طبقه‌بندی‌ها بر اساس میزان خلاقیت و نوآوری موردنیاز در یک شغل است. بر این اساس، تفکر موردنیاز، توانایی حل مسئله، توانایی آغاز مسیرهای بکر و تجربه نشده، توانایی تحمل ابهام، سفارشی‌سازی محصول یا خدمت و … از جمله پارامترهای شناسایی و دسته‌بندی مشاغل خلاق است. فهم میزان خلاقیت موردنیاز برای یک شغل و رسته خلاقیت آن برای آینده شغلی یک جایگاه ضروری است. چرا که انتظار سازمان از میزان خلاقیت فرد، تاثیر مستقیمی در خلاقیت و عملکرد وی خواهد داشت؛ به گونه‌ای که اگر صاحب یک شغل ساده و روتین این ادراک را داشته باشد که اقتضای شغلش خلاقیت است احتمالاً در همان کار ساده به خلاقیت‌های جدیدی دست خواهد یافت و بالعکس اگر صاحب شغل خلاقی، انتظار خلاقیت را نداند، ممکن است یک کار کاملاً خلاقانه مانند «نویسندگی» را در نهایت سادگی و بی‌رمقی به سرانجام برساند. فهم میزان خلاقیت موردنیاز برای هر شغل که توسط دنی ژاکوبز طرح شده، در اداره سازمان‌ها و تعریف نقش‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید