معرفی دفتر نوآوری آمریکا

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

چند ماه پس از روی کار آمدن ترامپ، دستور تأسیس دفتر نوآوری آمریکا از سوی ایشان صادر شد. وظیفه اصلی این دفتر، تحول در ساختار و چابک‌سازی دولت آمریکاست به نحوی که مشابه یک شرکت تجاری بتواند به سرعت خود را به روز کرده و برای مشکلات و گره‌های فعلی دولت چاره‌اندیشی کند.

رابرت اتکینسون، رئیس بنیاد فناوری و نوآوری آمریکا، در مورد تشکیل این دفتر نظر مساعدی دارد و بیان می‌کند که ایجاد تحول عظیم در دولت و چابک‌سازی آن از طریق این دفتر امکان‌پذیر است. اتکینسون لازمه چنین تحول کلانی را تزریق تفکر و عمل «نوآوری‌های مردم‌محور» می‌داند. اتکینسون برای کمک به این دفتر پیشنهادات خود را در قالب شش بند –مدل‌های نهادی، رویکرد و فرهنگ، منابع، ابزار و تجارب موفق، معیارها و انگیزه‌ها، تأمین مالی، نظارت و بازبینی- ارائه می‌کند.

نوآفرین

نوآفرین

هسته مطالعات نوآوری و فناوری

More Posts

نظری دهید