مفهوم‌شناسی نوآوری اجتماعی

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

نوآوری‌های اجتماعی، در پاسخ به حل مسائل عمومی و اجتماعی، راه‌حل‌های بدیع و جدیدی هستند که نسبت به راه‌حل‌های قبلی کارآمدتر، مؤثرتر و یا حتی عادلانه‌ترند. نوآوری‌های اجتماعی هم به لحاظ هدف – که به نیازهای اجتماعی پاسخ می‌دهند- و هم از لحاظ فرآیند -که زمینه‌ساز افزایش ظرفیت کنش جامعه می‌شوند- اجتماعی هستند.
یک عمل برای آن که از مصادیق نوآوری اجتماعی محسوب شود می‌بایست 5 ویژگی را به صورت همزمان دارا باشد: 1- تازگی، 2- از ایده تا پیاده‌سازی، 3- پاسخ به نیاز اجتماعی، 4- اثربخشی و 5- افزایش ظرفیت کنش جامعه.

بازیگران مختلف اعم از دولتی، بخش خصوصی، نهادهای جامعه‌مدنی و بازارها قادر به توسعۀ نوآوری‌های اجتماعی هستند. نوآوری‌های اجتماعی در زمینه‌های مختلف و متنوعی همچون کودکان کار، زنان بی‌سرپرست، سلامت، کشاورزی، کودکان بازمانده از تحصیل، سیاست به کار گرفته می‌شوند تا از طریق پاسخ به نیازهای اجتماعی عدالت، برابری و سطح رفاه  شهروندان را افزایش دهند.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید