چانگ و نگاه انتقادی به رهیافت متعارف تولید

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

پروفسور چانگ به عنوان یکی از منتقدین نظام سرمایه‌داری جزو اندیشمندانی است که در سال‌های اخیر به دلیل ماهیت تالیفات و آثارش مورد توجه رسانه‌ها و اقتصاددان‌های کشورهای مختلف قرار گرفته است. با توجه به نگاه خاص ما در اقتصاد و مخالفت‌های جدی نظام سرمایه‌داری با اهداف اقتصادی کشور، مرور و بررسی آثار چنین اندیشمندانی می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. یکی از کتاب‌های بسیار خوب پروفسور چانگ که به نوعی مهم‌ترین کتاب ایشان نیز به شمار می‌رود، کتاب 23 نکته مکتوم سرمایه‌داری است که در آن در 23 بخش مختلف به بررسی انتقادات وارد به نظام اقتصاد بازار می‌پردازد. اگر چه در پایان کتاب ایشان نهایتاً نسخه محدود شده و کنترل شده سرمایه‌داری را می‌پذیرد اما از حیث نقاط ضعف و چالش‌های سرمایه‌داری مرور و ورودهای بسیار خوبی داشته‌اند که می‌تواند برای مخاطب عام علاقمند به حوزه اقتصاد و اقتصاددانان ایرانی جالب توجه باشد.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید