تیم‌های چابک نوآوری

رضا پاینده
نوشته شده توسط رضا پاینده

تيم‌هاي چابك نوآوري اگر به درستي پياده‌سازي شوند، نسبت به رويكردهاي سنتي، روحيه و بهره‌وري بالاتري دارند، خيلي سريع تر وارد بازار مي‌شوند، كيفيت بهتري دارند و ريسك را كاهش مي‌دهند. چه مي‌شود اگر شركتي چندين تيم چابك، براي نمونه، صد يا هزار تيم، در سازمان خود ايجاد كند؟ آيا ممكن است همه بخش‌هاي كسب و كار ياد بگيرند به اين شيوه عمل كنند؟

اما به عنوان يك چشم‌انداز جذاب، تبديل آن به واقعيت مي‌تواند چالش برانگيز باشد. شركت‌ها اغلب تلاش مي‌كنند بدانند كدام كاركردها بايد به تيم‌هاي چابك چند رشته‌اي تبديل شوند و كدام‌ها نشوند. اين غيرمعمول نيست كه صدها تيم چابك جديد در سازمان ايجاد شود و همه در بوروكراسي آهسته شركت گرفتار شوند.
نويسندگان كه گسترش چابكي را در صدها شركت بررسي كرده‌اند، آن چه را كه در مورد چگونگي انجام آن به طور موثر آموخته اند به اشتراك مي‌گذارند. رهبران خود بايد روش‌هاي چابكي را به كار گيرند و فرصت‌ها را گونه‌بندي كنند تا اولويت‌ها مشخص شود و مسير به گام‌هاي كوچكي تبديل شود. جريان كاري بايد ماژول‌بندي و دائم هماهنگ شود. كاركردهاي شركت كه در تيم‌هاي چابك حضور ندارند بايد ياد بگيرند با ارزش‌هاي چابكي كار كنند. فرايند بودجه‌بندي سالانه بايد با رويكرد سرمايه‌گذاري جسورانه تكميل شود.

نوشته دارل ريگبي، جف ساترلند و اندي نوبل؛ ترجمه رضا پاینده؛ منتشر شده در ماهنامه گزیده مدیریت؛ شماره 203، شهریور 97

رضا پاینده

رضا پاینده

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشجوی دکتری مدیریت نوآوری دانشگاه تهران

More Posts

نظری دهید