انتشار کتاب دکتر ذوالفقاریان عضو هسته نوآوری در انتشارات دانشگاه ایندهون

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

کتاب «?How to Study Transition Problems» در 218 صفحه و در پنج فصل در انتشارات دانشگاه فنی ایندهون هلند در سال جاری (2019) منتشر شده است. این کتاب، رساله دکتری آقای دکتر محمدرضا ذوالفقاریان عضو هسته نوآوری مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است. برای دریافت فایل کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.

https://pure.tue.nl/ws/files/115701500/20190123_Zolfagharian.pdf

Zolfagharian, M. (2019). How to study transition problems? theories, methods and models Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید