تنبل سه انگشتی؛ نقدی بر نظام آموزش عالی و حمایت از کالای ایرانی

دکتر بابک حمیدیا
نوشته شده توسط دکتر بابک حمیدیا

تنبل‌ها شش گونه پستاندار هستند که در دو خانواده زیستی  Megalonychidae(تنبل‌های دوانگشتی) و  Bradypodidae  (تنبل‌های سه‌انگشتی) طبقه‌بندی می‌شوند. نام تنبل به دلیل آهستگی و کندی بسیار زیاد حرکات این جانور بر روی این حیوان گذاشته شده و این تنبلی در واقع یک سازگاری متابولیک برای کاهش مصرف انرژی است. تنبل‌ها همان‌گونه که از نامشان مشخص است یکی از کندترین موجودات سیاره زمین بوده و نام آنها به نوعی مترادف با تصاویر صحنه آهسته است. در مواقع عادي بیشینه سرعت حرکتی آنها ۴ متر در دقیقه است و تنها در زمانی که دشمن به آنها حمله می‌کند براي حفظ بقاي خود قادر هستند با سرعت غافلگیرکننده‌ای فرار کنند و نه حتي مبارزه. در حقیقت، تنبل‌ها به قدری کند هستند که خزه روی آنها رشد می‌کند. بدن آنها بسیار نیرومند است اما در شبانه‌روز بيش از 15 ساعت مي‌خوابند كه در اين حالت ضربان قلب آنها كندتر از حالت معمول مي‌زند. اگرچه تمامی آنها بومی مناطق جنگلی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی هستند اما گونه‌هاي سازماني آنها در برخي نقاط ديگر جهان نيز يافت مي‌شود. بدنه سنگين آموزش عالي ايران را مي‌توان يكي از مصاديق اين گونه‌ها دانست به صورتي كه امكان هر گونه عكس‌العملي را در مقابل تغييرات محيطي به غير از براي بقاي خود از دست مي‌دهد. تمامي تلاش‌هاي شبانه‌روزي آموزش عالي ايران به حركت‌هاي سريعي براي بقاي خود شبيه است تا رفع مشكلات جامعه.

اگرچه شايد اين تصويرپردازي از آموزش عالي ايران به نوعي كاريكاتوري باشد و صرفاً جهت توجه بيشتر مخاطب طرح شود اما مي‌توان نسبت مناسبي از اين لختي را در بدنه آموزش عالي كشور درك كرد.

شیوه استناد به مطلب:

حمیدیا، بابک (1397). تنبل سه انگشتی؛ نقدی بر نظام آموزش عالی و حمایت از کالای ایرانی، دوفصلنامه نوآفرین، سال اول، شماره اول، صص 33-27.

دکتر بابک حمیدیا

دکتر بابک حمیدیا

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران

More Posts

نظری دهید