متروی جوانمرد قصاب

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

پرده اول؛ رهایی

هواپیما بر زمین و در یکی از فرودگاه‌های مسکو لندینگ1 می‌کند. همان هواپیمایی که انواع و اقسام کلماتش را به انگلیش2 نوشته‌اند از پَسِنجِر3 تا دِنجرس4 و… رها شدن از فرودگاه تایم5 می‌طلبد. مخصوصاً اگر آفیسر6 پاسپورت7 خانمی باشد به‌غایت اَنگری8 که فقط با چشم و دست منظورش را به تو بفماند. از آن بدتر شرایطی است که نمی‌توان حتی برای نید9 مشترک همه انسان‌ها یعنی wc10 تابلویی پیدا کنی. اینجاست که علی‌رغم تسلط همه دوستان بر انگلیش، یک اَپ11 برای ترنسلیت12 نوشته‌های پیرامونت کارساز می‌شود و تازه می‌توان ابتدایی‌ترین نیاز مشترک انسان‌ها ـwcـ را برطرف کرد.

پرده دوم؛ جوانمرد قصاب

سر درب مغازه‌ها و تابلوهای سطح شهر خبری از زبان انگلیسی نیست. این مسئله درد سربزرگی می‌شود مخصوصاً به هنگام خرید. اگر علامت مک‌دونالد را نشناسی یا عکس خوک روی پنیر را نبینی یا نتوانی با انواع و اقسام روش‌ها، نوشیدنی بدون الکل از مغازه‌دار طلب کنی؛ آن زمان است که باید در گوشه‌ای بنشینی و زانویت را در بغل‌گیری تا با یادگیری بر هیبت زبان روسی فائق آیی. اوضاع از آن‌هم بدتر می‌شود مخصوصاً اگر خطوط حمل‌ونقل همگانی مسکو و به‌طور خاص مترو، جدای از پیچیدگی و زیبایی‌اش، فارغ از یک کلمه انگلیسی باشد که مثلاً ایستگاه جوانمرد قصاب‌شان را به انگلیسی بر روی آن حک کرده باشند.

روش استناد به مطلب:

ارفع، حمیدرضا (1397). متروی جوانمرد قصاب، دوفصلنامه نوآفرین، سال اول، شماره اول، صص 37-36

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید