الان نردبان را هل نده!

محمد رحمتی
نوشته شده توسط محمد رحمتی

نامگذاری سال 97 به نام حمایت از کالای ایرانی بهانه خوبی است تا با بررسی و مرور تاریخ اقتصادی برخی کشورهای توسعه یافته و تطبیق آن با شرایط داخلی، وضعیت خود را دوباره مرور نماییم و به نوعی با خط‌کش حمایت از کالای ایرانی مبتنی بر تجارب خارجی، وضعیت خود را بسنجیم.

پروفسور چانگ، اقتصاددان برجسته دانشگاه کمبریج، در یکی از کتاب‌های معروف خود به نام Kicking the ladders به این حقیقت اشاره می‌کند که کشورهای توسعه‌یافته پس از طی مراحل توسعه خود از مسیر حمایت‌گرایی و رسیدن به بام توسعه، نردبان را هل می‌دهند! و راه دیگری ـ یعنی سیاست‌های بازار آزاد ـ را برای سایر کشورها توصیه می‌کنند. مرور مباحث و سایر تألیفات چانگ به این نکته اشاره دارد که تقریباً تمام اقتصادهای برجسته دنیا در دوره‌ای از حیات اقتصادی خود دوره‌ای از حمایت‌گرایی و به تعبیری حمایت از تولید داخلی را دستور کار خود قرار داده‌اند.

روش استناد به مطلب:

رحمتی، محمد (1397). الان نردبان را هل نده!، دوفصلنامه نوآفرین، سال اول، شماره اول، صص 51-49.

محمد رحمتی

محمد رحمتی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

More Posts

نظری دهید