سوزن کالای ایرانی

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

در توبیخ‌های قرآن کریم یکی از شدیدترین توبیخ‌ها، توبیخ سخن گفتن و عدم عمل به آن است. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ: اى كسانى كه ايمان آورده‏‌ايد چرا چيزى مى‏گوييد كه انجام نمى‏‌دهيد، نزد خداوند خیلی کار قبیحی است كه چيزى را بگوييد که خود انجام نمی‌دهید. داستان معروف پیامبر اعظم(ص) که رطب خورده حتی به یک بچه‌ خردسال هم منع رطب نمی‌کند، درحالی‌که نه آن بچه خبر داشت و نه مادرش! گویای تمام ماجراست.

حمایت از کالای ایرانی هر چند نیازمند رفتار و التزام همگانی است؛ اما بیش از توده‌های مردم، باید از مسئولین و صاحبان رسانه، بر این مهم انتظار داشت، چراکه علی(ع) فرمود رفتار مردم بیش از آنکه به پدرانشان شبیه باشد، شبیه امرا و مسئولین خود است؛ و اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ.

روش استناد به مطلب:

مهدی خواه، محمدمهدی (1397). سوزن کالای ایرانی، دوفصلنامه نوآفرین، سال اول، شماره اول، صص 67-66.

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتری سیاست گذاری علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

More Posts

نظری دهید