نویسنده -نوآفرین

Anchoring Innovation: a classical research agenda

The research agenda ‘anchoring innovation’, which I have briefly introduced here, will allow us to look at different domains and identify the ways in which people in Antiquity dealt with change in ways that allowed them to feel an unbroken sense...

سیر تطور مفاهیم نوآوری

این مقاله، سیر تاریخی و شکل‌گیری مفاهیم، ابعاد و انواع نوآوری را تحلیل کرده است. ابتدا، ظهور و تکامل ابعاد و مفاهیم نوآوری تحلیل شده، سپس...

مروری بر حقوق مالکیت فکری

آقای دکتر تحویلیان متخصص حقوق مالکیت فکری، در نشستی با هسته نوآوری و فناوری مرکز رشد، مروری بر مفاهیم کلی این حوزه علمی و میان رشته‌ای...

به نوآفرین خوش آمدید

کشف عالم درون همیشه آرزویی نهان در نهاد اغلب آحاد بشر موج می‌زده و آن شنا برخلاف جریان متعارف است. این آرزو، نمادی از حرکت بر غیرمسیرهای...