نویسنده -محمد رحمتی

اقتصاد پلتفرم

فناوری های برهمزن در ادبیات مدیریت فناوری و نوآوری به فناوری های گفته می شود که اثرات اقتصادی و اجتماعی بالایی داشته و ارزش آفرینی بالایی...

فناوری زنجیره بلوکی

در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت بیت کوین در بازارهای مالی، حجم زیادی از تحلیل‌ها و نظرات توسط کارشناسان اقتصادی و مالی روانه سایت‌ها و...

دفتر نوآوری آمریکا

ترامپ چندماه پس از روی کار آمدن  به عنوان رئیس جمهور آمریکا، دستور تأسیس دفتر نوآوری آمریکا[1] را صادر کرد. او مسئولیت این دفتر را به داماد...

موج سوم تافلر

موج سوم اثری ماندگار از الوین تافلر آینده‌پژوه آمریکایی است که به تحلیل تاریخ فناوری با استفاده از استعاره موج‌ها می پردازد. پس از...

فرآیندهای توسعه فناوری

مقاله «فرآیندهای توسعه فناوری: مدلی برای کشورهای در حال توسعه بر اساس رویکرد جهانی» که توسط آقای لی و همکاران در سال 1988 نوشته شده است یکی...

معرفی مؤسسه ماکس پلانک

بر اساس نظام رتبه‌بندی تایمز برای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی غیر دانشگاهی، «انجمن تحقیقاتی ماکس‌ پلانک» توانسته است در سال‌های اخیر رتبه...