نویسنده -سیامک طهماسبی

دسته‌بندی نشده دوفصلنامه مدیریت نوآوری

سناریونگاری آینده سازمان صنایع دریایی

مسئولین و مدیران ارشد هر سازماني در تلاشند تا با اتخاذ تدابیری مناسب، زمینه تحقق اهداف و رشد و شكوفايي سازمان را فراهم کنند. در این راستا در گذر زمان روش‌هاي مختلفي ابداع و استفاده شده اما با روزافزون شدن پيچيدگي‌ها و...

دسته‌بندی نشده

سیاستگذاری صنعتی جهت ارتقای قابلیت های صنایع دفاعی راهبردی: پيشنهادي براي سازمان هاي صنايع دفاعي

سیاست‌های صنعت دفاعی یکی از مهمترین شاخه‌های سیاست صنعتی کشورهاست و سیاست صنعتی، خود یکی از شاخه‌های سیاست عمومی محسوب می‌شود. سیاست صنعتی، شیوه‌های مختلف دخالت دولت در عرصه صنعت و فناوری است که به صورت هماهنگ شده و...

دوفصلنامه مدیریت نوآوری

قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی

چکیده مقاله: بخش عمده ای از محصولات و سامانه های دفاعی در زمره محصولات و سامانه های پیچیده قرار دارند. از طرفی، قابلیت های خاصی جهت نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده موردنیاز است. این پژوهش با بهره گیری از روش...

مدیریت نوآوری یادداشت

گونه‌شناسي الگوهاي كسب قابليت‌هاي فناورانه

رویکردهای مختلفی نسبت به رشد و توسعه یک صنعت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها توجه و تمرکز بر «قابلیت‌ها» است. این رویکرد که توسط اندیشمندان حوزه مدیریت راهبردی ارائه شده است، بر این نکته تأکید می‌کند که: عامل اصلی...