نویسنده -محمدرضا ذوالفقاریان

نشست علمی

خلاقیت با عینک تبلیغات

خلاقیت، رحمتی است خدا داد که رنگ نور می‌زند دل را و روح می‌بخشد اندیشه را، راه می‌یابد به قلب و راه می‌گشاید برای عقل، نقش عاطفه می‌زند و نقاشی ذائقه می‌کشد. سه شنبه 12 بهمن 96، هسته مطالعات نوآوری مرکز رشد میزبان طراحان...