دسته بندی -اقتصاد نوآوری

اقتصاد نوآوری منابع علمی

ظرفیت های فناوری زنجیره بلوکی در صنعت نفت و گاز

رصد لحظه ای فناوری های جدید یکی از وظایف بازیگران فعال در هر صنعت است. مفهوم فناوری های برهم زننده و تحول آفرین نیز باعث شده است تا در صورت غفلت از این فناوری ها از قافله رقبا بازبمانیم و کسب و کار خود را از دست بدهیم. این...

اقتصاد نوآوری

اقتصاد پلتفرم

فناوری های برهمزن در ادبیات مدیریت فناوری و نوآوری به فناوری های گفته می شود که اثرات اقتصادی و اجتماعی بالایی داشته و ارزش آفرینی بالایی در بخش های مختلف ایجاد می کنند. یکی از این فناوری های برهمزن که در سال های اخیر...

اقتصاد نوآوری منابع علمی

اقتصاد نوآوری

تعریف اقتصاد نوآوری یک تئوری اقتصادی در حال رشد است که بر کارآفرینی و نوآوری تأکید دارد. اقتصاد نوآوری بر دو اصل اساسی استوار است: یکی اینکه هدف اصلی سیاست اقتصادی باید تحریک بهره‌­وری بیشتر از طریق نوآوری بیشتر باشد و...

اقتصاد نوآوری یادداشت

نقش فناوری و نوآوری در روند رشد اقتصادی از منظر دو مکتب نئوکلاسیک و تطوری

متن زیر خلاصه‌ای از برخی نظریه‌های رشد اقتصادی اولیه و نحوه تکامل آنها در طول زمان، برای تعیین نقش فناوری و نوآوری در روند رشد اقتصادی، ارائه می‌دهد. رشد اقتصادی به عنوان افزایشی پایدار در تولید ناخالص سرانه داخلی[1]...

اقتصاد نوآوری منابع علمی

مرور ادبیات علم نوآوری

این پست از سری پست‌های اقتصاد نوآوری است و در ادامه به معرفی مقاله مرور ادبیات علم نوآوری می‌پردازیم. این مقاله مرور ادبیات، یعنی جایی که مفهوم علم نوآوری با کمک تحقیقات گذشته تعریف و توضیح داده می‌­شود، می­‌باشد...

اقتصاد نوآوری منابع علمی

تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی

این پست از سری پست‌های اقتصاد نوآوری است که در ادامه به معرفی مقاله تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی می‌پردازیم. امروزه در مقایسه با سال‌های بسیار دور رقابت بین شرکت‌ها به میزان زیادی متفاوت شده است. آنها بر سر “خوب­...

اقتصاد نوآوری منابع علمی

اقتصاد فناوری و نوآوری

این پست از سری پست‌های اقتصاد نوآوری است و در ادامه به معرفی مقاله فناوری و اقتصاد نوآوری می‌پردازیم. دارل ام. وست، معاون بروکینگز و مدیر بخش مطالعات حکمرانی است. او همچنین مؤسس مرکز نوآوری فناوری نیز می‌باشد. وست...

اقتصاد نوآوری منابع علمی

نوآوری و رشد اقتصادی

اقتصاد نوآوری، یک تئوری در حال رشد اقتصادی است که بر کارآفرینی و نوآوری تاکید دارد. اقتصاد نوآوری مبتنی بر دو اصل بنیادین است: هدف مرکزی خط‌مشی اقتصادی باید تحریک بهره‌وری بالاتر از طریق نوآوری بیشتر باشد، و اینکه...

اقتصاد نوآوری یادداشت

اقتصاد تطوری؛ جایگاه، مفاهیم و نظریات اصلی

اقتصاد تطوری به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد هترودکس، در برابر جریان متعارف نئوکلاسیکی است که از زیست‌شناسی الهام گرفته است. اقتصاد تطوری اگرچه در خصوص رقابت، رشد، کمبود منابع و غیره، شبیه به جریان ارتدکس است، لیکن با...