دسته بندی -حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی منابع علمی

نوع‎شناسی ریشه‎های مشاجرۀ خط‎مشی در کشور؛ مطالعۀ موردی: خط‎مشی خودکفایی

تدقیق و تبیین نظری فضای واقعی خط‎مشی‌گذاری کشور، به‎خصوص مشاجره‌های خط‎مشی، موضوعی است که کمتر در پژوهش‎ها بدان پرداخته می‎شود. یکی از خط‎مشی‌هایی که در کشور ما محل اختلاف، فراز و فرودهای متعدد و مشاجره‌های...

حمایت از کالای ایرانی نشست علمی

فهم الزام و سهم اقدام در پیشبرد صنعت ایرانی

بخش تولیدی هر کشوری نیازمند حمایت است. بعضی از این حمایت‌ها به صورت عام است یعنی نهادها، قوانین و افرادی به صورت کلی از بخش تولیدی حمایت کرده و تلاش می‌کنند این بخش را در کشور تقویت کنند. به غیر از حمایت عام که برای اقتصاد...

حمایت از کالای ایرانی یادداشت

ساختاری برای عدم حمایت از کالای ایرانی

شهر نوگالس نمونه‌ای از یک تجربه طبیعی در نهادسازی جوامع انسانی است. «بخش شمالی» این شهر در آریزونای آمریکا قرار می‌گیرد و «بخش جنوبی» آن در مکزیک. قسمت آمریکایی، دارای سطح درآمد بیشتر و امید به زندگی بالاتر، اما بخش...

حمایت از کالای ایرانی

حمایت از محصول ایرانی یک انتخاب استراتژیک

حمایت از محصول ایرانی ندایی است که هزاران نکته‌ی ظریف و لطیف را با خود به همراه دارد و به تعبیر دیگر؛ گزینه، اقدام و یا انتخابی استراتژیک است که دیگر حرکت‌ها و برنامه‌ها را با محوریت خود تنظیم و تعدیل میکند؛ یک...

حمایت از کالای ایرانی یادداشت

ایران خودروی امروز

در میان شرکت‌های ایرانی، بی‌شک تنها شرکتی است که محصولاتش تقریباً در خانه هر ایرانی به چشم می‌خورد. ایران‌ خودرو، همچون بسیاری از برندهای خودرویی جهان، صرفاً یک کارخانه تولیدی نیست، بلکه نمایندۀ اقتصاد و فرهنگ ایران...