دسته بندی -مدیریت نوآوری

دسته‌بندی نشده مدیریت نوآوری منابع علمی

سناریونگاری آینده سازمان صنایع دریایی

مسئولین و مدیران ارشد هر سازماني در تلاشند تا با اتخاذ تدابیری مناسب، زمینه تحقق اهداف و رشد و شكوفايي سازمان را فراهم کنند. در این راستا در گذر زمان روش‌هاي مختلفي ابداع و استفاده شده اما با روزافزون شدن پيچيدگي‌ها و...

مدیریت نوآوری منابع علمی

Anchoring Innovation: a classical research agenda

The research agenda ‘anchoring innovation’, which I have briefly introduced here, will allow us to look at different domains and identify the ways in which people in Antiquity dealt with change in ways that allowed them to feel an unbroken sense of self, identity, group cohesion and cultural belonging within the different and certainly not monolithic entities that made up ancient society. By...

مدیریت نوآوری منابع علمی

قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی

چکیده مقاله: بخش عمده ای از محصولات و سامانه های دفاعی در زمره محصولات و سامانه های پیچیده قرار دارند. از طرفی، قابلیت های خاصی جهت نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده موردنیاز است. این پژوهش با بهره گیری از روش...

مدیریت نوآوری

بهترین قمار نوآوری

با ترسیم تاریخ یک فناوری، می‌توانید پیش‌بینی کنید مشتریان آینده چه می‌خواهند. خواه تولیدکننده خودرو باشید خواه تشک‌خواب، مدیر یک بیمارستان باشید یا یک فروشگاه موادغذایی یا در هر کسب‌و‌کار دیگری فعالیت می‌کنید،...

مدیریت نوآوری منابع علمی

چارچوبی روش‌شناختی برای اندازه‌گیری نوآوری اجتماعی

در طول ده سال گذشته، مفهوم نوآوری اجتماعی در عرصه آکادمیک به عنوان رویکردی بدیع برای بررسی مسائل اجتماعی جدید که در جوامع معاصر ظهور کرده، کسب اعتبار کرده است. اما تقاضایی فعال و سرسخت در خط­ مشی‌های عمومی اروپا برای...

مدیریت نوآوری منابع علمی

جلب مشارکت شهروندان در نوآوری اجتماعی

مشارکت شهروندی برای ایجاد اعتماد در نهادهای عمومی، توسعه سرمایه و انسجام اجتماعی در جوامع محلی، و مشروعیت بخشیدن به فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی حیاتی است. اغلب در زمینه نوآوری اجتماعی، ضرورت مداخله شهروندان برای توسعه...

مدیریت نوآوری یادداشت

گونه‌شناسي الگوهاي كسب قابليت‌هاي فناورانه

رویکردهای مختلفی نسبت به رشد و توسعه یک صنعت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها توجه و تمرکز بر «قابلیت‌ها» است. این رویکرد که توسط اندیشمندان حوزه مدیریت راهبردی ارائه شده است، بر این نکته تأکید می‌کند که: عامل اصلی...

مدیریت نوآوری منابع علمی

فرآیندهای توسعه فناوری

مقاله «فرآیندهای توسعه فناوری: مدلی برای کشورهای در حال توسعه بر اساس رویکرد جهانی» که توسط آقای لی و همکاران در سال 1988 نوشته شده است یکی از مقالات پایه و مهم در انتقال فناوری در سطح ملی است. اسلاید زیر نکات مهم و کلیدی این...

مدیریت نوآوری یادداشت

معرفی کتاب مدیریت نوآوری فناورانه

امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شرکت‌ها موضوع «مدیریت نوآوری‌های فناورانه» محسوب می‌شود. کتاب The Management of Technological Innovation که ذیل همین موضوع به بحث می‌پردازد جزو منابع درسی و دانشگاهی رشته‌های مدیریت و فناوری در...