آینده پژوهی

ارائه علمی

صنعت کشتی‌سازی و سناریوهای پیش‌رو

مسئولان و مدیران ارشد هر سازمانی در تلاش هستند تا با اتخاذ تدابیری مناسب، زمینۀ تحقق اهداف و رشد و…

بیشتر بخوانید
آثار علمی اعضای هسته

مقاله: سناریونگاری آینده سازمان صنایع دریایی

مسئولین و مدیران ارشد هر سازماني در تلاشند تا با اتخاذ تدابیری مناسب، زمینه تحقق اهداف و رشد و شكوفايي…

بیشتر بخوانید
بستن