حقوق نوآوری

کارگاه تجربه

بازسازی منطق پیشرفت

چه اتفاقی برای تمدن ما افتاده است که حالت شادابی خود را از دست داده‌ایم، آیا این احیاپذیر هست یا…

بیشتر بخوانید
ارائه علمی

ایده، ارزش، مالکیت؛ یک پرونده فراحقوقی

کارکرد مالکیت فکری، تعیین حدود و ثغور دارایی‌های غیرمادی است. به عبارت دیگر، کارکرد مالکیت فکری ایجاد انحصار به منظور…

بیشتر بخوانید
بستن