سیاست‌گذاری نوآوری، مسائل و مشکلات سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران

کارگاه تجربه

آموزه‌ها و آزموده‌های سیاست‌گذاری نوآوری در ایران

آبان 96، هسته نوآوری میزبان خانم دکتر سلطان‌ خواه – معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی…

بیشتر بخوانید
بستن