علم، فناوری و نوآوری

یادداشت‌های علمی

توجه به سواد عمومی جامعه، رشد‌ دهنده حوزه علم و فناوری

به منظور بررسی و سنجش واقع بینانه یک موضوع ناگزیر به تعریف شاخص‌ها و سنجه‌هایی هستیم که بتوان به درستی…

بیشتر بخوانید
بستن